Europaskolan Strängnäs Gymnasium

europaskolan_eifel

Om fem år – vad vill du göra då? Plugga i Paris eller jobba i Berlin? Europaskolan Strängnäs är friskolan för dig som vill lite mer.

Här har vi extra fokus på omvärlden och Europa, med möjlighet till språk- och studieresor. Det gör dig väl förberedd för högskolestudier och jobb, både i Sverige och andra länder.

Hos oss lär du för livet, med både hjärta och hjärna. Öppna dörrar med Europakunskap, utbildning, respekt, omvärldsorientering, personlig utveckling och ansvar.

Vi ger dig nyckeln till Europa! Läs mer här >

Europaskolan Rogge Grundskola

europaskolan_rogge

Är du nyfiken och vetgirig? Tycker du om att gå i skolan och lära dig nya saker? Då är Europaskolan Rogge grundskolan för dig.

Här får du studiero, trygghet och gemenskap. Vi är en liten friskola där du blir sedd som elev, både av kamrater och lärare. Tillsammans tar vi ansvar för att nå målen, samtidigt som vi har roligt.

Hos oss lär du för livet, med både hjärta och hjärna. Vi vill hjälpa dig att nå bästa möjliga resultat, utifrån just dina förutsättningar. Det ger dig en bra grund för framtiden.

Vi ger dig nyckeln till gymnasiet! Läs mer här >

Pressmeddelande

ESR-1

Ny rektor till Europaskolan Rogge

Marcus Lindvall, 43 år, blir ny rektor för Europaskolan Rogge. Lindvall efterträder Mattias Liedholm som lämnar mellan- och högstadieskolan i Strängnäs efter tre terminer. Skolstyrelsens beslut är preliminärt i avvaktan på MBL-förhandling.

Marcus Lindvall är veteran i gymnasiet Europaskolan Strängnäs där han varit verksam som lärare i matematik och tidigare också i idrott sedan 1997. Sedan 2011 har Lindvall utöver sin lärargärning fungerat som biträdande rektor.

Läs mer här >


Europaskolan Malma Grundskola

Elever_Malma

Vill du gå i en liten, inspirerande skola där du verkligen får utvecklas?

På Europaskolan Malma får du engagerade lärare, som är måna om att du ska trivas. Vi vill hjälpa dig att nå bästa möjliga resultat, utifrån just dina förutsättningar.

Här har vi fokus på kunskap, trygghet och gemenskap. Tillsammans tar vi ansvar för målen, samtidigt som vi har roligt. Då lär du dig för livet, med både hjärta och hjärna.

Vi ger dig nyckeln till gymnasiet! Läs mer här >


Europaresor – ett komplement till studierna

europaresor1680

Europaskolan Strängnäs är en Europaorienterad skola. Som ett komplement till undervisningen erbjuder vi Europaresor. Resorna är frivilliga och bekostas av eleverna själva. Läs mer här > 

På gång – Aktuellt